Program dofinansowań EKO-BONUS

Kogeneracja z ETS

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, zwana też kogeneracją, polega na pożytecznym wykorzystaniu ciepła powstającego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w silniku gazowym. Trigeneracja natomiast dodatkowo produkuje jeszcze chłód. Dzięki kogeneracji i trigeneracji możliwe jest osiągnięcie bardzo wysokiej efektywności wykorzystania zawartej w paliwie energii oraz minimalizacja strat w stosunku do procesu oddzielnej produkcji prądu i ciepła. Produkt ten jest dedykowany przedsiębiorstwom wykorzystującym do zasilania procesów technologicznych ciepło i energię elektryczną. Zastosowanie kogeneracji i idąca w parze modernizacja własnych źródeł zasilania to atrakcyjna inwestycja, zawsze przynosząca znaczące oszczędności – ETS osiąga okresy zwrotu z tego typu inwestycji na poziomie 3-4 lat.

Co oferujemy?

Kogeneracja z ETS to kompleksowa oferta dla efektywnego wdrożenia skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w przemyśle. W pierwszym etapie, na bazie informacji pozyskanych od klienta, wstępnie określamy potencjał możliwość zastosowania kogeneracji i potencjalne oszczędności. Następnie szukamy najlepszej możliwości zastosowania układu kogeneracyjnego – mierzymy i analizujemy profile zużycia energii u klienta. W kolejnym etapie projektujemy instalacje i dobieramy odpowiednie jednostkiDostarczamy agregaty renomowanych producentów oraz wykonujemy przyłącza, działania integracyjne z obecną infrastrukturą oraz uruchamiamy instalacje.

Nasza kogeneracja to także finansowanie inwestycji w modelu EPC lub ESCO, w którym spłata nakładów inwestycyjnych następuje z uzyskanych przez instalację oszczędności, na przykład dla jednostki o mocy 1 MWel średnioroczne oszczędności wynoszą około 1 mln PLN, przy podziale oszczędności Klient 20% / ETS 80% inwestycja bez nakładów Klienta zwraca się w 6 lat.

Nasza Oferta

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami a pomożemy rozwiązać twoje problemy energetyczne - szybko, profesjonalnie i w miłej atmosferze.

Dostarczamy jednostki jedynie renomowanych producentów

Moc elektryczna:
2 kW – 50 kW

Moc cieplna:
5,2 kW – 100 kW 

Moc elektryczna:
70 kW – 530 kW

Moc cieplna:
115 kW – 660 kW 

Moc elektryczna:
50 kW – 4500 kW

Moc cieplna:
48,8 kW – 5066 kW