Przedsiębiorstwa i przemysł

Oferta dla przedsiębiorstw i przemysłu

Przedsiębiorstwa w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy są grupą szczególnie dotkniętą poprzez wzrost cen energii, aby utrzymać rentowność prowadzonego biznesu koniecznym staje się aktywne działanie. Wprowadzone przez rząd działania osłonowe w postaci tarcz i regulowania cen w niedługim czasie dobiegną końca.

Realne minimalizowanie kosztów jest możliwe wyłącznie dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa powinny skoncentrować się na optymalizacji swoich procesów, wdrażając bardziej energooszczędne technologie i rozwiązania.

Rekomendowane rozwiązania

Grupa technologii wykorzystująca rozwiązania umożliwiające odzysk ciepła odpadowego o ogromnym potencjale temperaturowym.

Automatyczne sterowanie i monitorowanie, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo, komfort.

Efektywne jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, oszczędność energii, zwiększona niezależność energetyczna.

Szczegółowa analiza zużycia energii w celu identyfikacji oszczędności, optymalizacja kosztów energii, zrównoważony rozwój.

Precyzyjne badanie parametrów i wydajności systemów grzewczych oraz elektrycznych, identyfikacja ewentualnych usterek.

Ochrona instalacji i sieci wodnych, w tym urządzeń peryferyjnych przed kamieniem
i korozją.

Oficjalne dokumenty potwierdzające zwiększenie efektywności energetycznej budynku możliwe do spieniężenia na giełdzie TGE.