Odzysk energii ze ścieków

energia ze ścieków - dlaczego warto?

Technologie wykorzystania energii ze ścieków to rozwiązania ekonomiczne, wydajne, innowacyjne oraz ekologiczne. Ponad 40% krajowego zapotrzebowania na energię zużywa się na ogrzewanie i chłodzenie, w tym na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W przypadku ciepła ściekowego mamy do dyspozycji ogromny potencjał energetyczny, który można wykorzystać przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii wymienników i pomp ciepła.

Dla jakich obiektów odzysk energii ze ścieków?

Jeżeli budynki biurowe, mieszkalne, szpitale, centra handlowe bądź obiekty przemysłowe znajdują się w pobliżu kanałów ściekowych o przepływie ścieków co najmniej 10 litrów na sekundę, budynki te mogą być ogrzewane i chłodzone energią ze ścieków w szczególnie ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób. Stosowane są w tym celu innowacyjne systemy wymienników i wydajne pompy ciepła, które znacznie obniżają koszty energii i emisji CO 2.

Schemat wykorzystania technologii w kanalizacji

Schemat przedstawia uproszczony model odzysku energii ze ścieków przy pomocy zintegrowanego wymiennika ciepła oraz wielkoskalowej pompy ciepła. 

Wielkoskalowe pompy ciepła

Kanałowe wymienniki ciepła

Płytowy wymiennik ciepła - system pracy ciągłej

Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają przez przeciwprądowy – płytowy wymiennik ciepła i wstępnie ogrzewają świeżą wodę. Wymiennik w sposób ciągły przeprowadza samooczyszczanie. 

Wieża grzewcza - System statyczny

Ścieki gromadzone są we wnętrzu wieży i wstępnie podgrzewają świeżą wodę w zbiorniku wewnętrznym. Podgrzana woda z górnej części zbiornika wewnętrznego jest usuwana. Codzienne samooczyszczanie.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami a pomożemy rozwiązać twoje problemy energetyczne - szybko, profesjonalnie i w miłej atmosferze.