Pomiary instalacji

cieplnych i elektrycznych

OFERTA - POMIARY instalacji cieplnych i elektrycznych Z ETS

 1. TERMOWIZJA
  • Budynki
  • Instalacje i urządzenia grzewcze oraz chłodnicze
  • Instalacje i urządzenia elektryczne

 2. POMIARY I ANALIZA POBORU MOCY ORAZ JAKOŚCI ZASILANIA
  • Pomiar i rejestracja parametrów zasilania

 3. POMIARY INSTALACJI GRZEWCZEJ
  • Odczyt i analiza wskazań ciepłomierza – Kamstrup
  • Pomiar temperatur zasilania i powrotu

 4. POMIARY OŚWIETLENIA
  • Pomiar oświetlenia awaryjnego
  • Pomiary oświetlenia odbiorowe i powykonawcze
  • Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy

 5. POMIARY ELEKTRONARZĘDZI
  • Badania okresowe – pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie obwodu ochronnego

 6. POMIARY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
  • Pomiary skuteczności wentylacji
  • Regulacje systemu wentylacji i rekuperacji

 7. POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  • Pomiar rezystancji izolacji obwodu
  • Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego
  • Pomiar ciągłości połączeń pomiędzy złączami kontrolnymi
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami a pomożemy rozwiązać twoje problemy energetyczne - szybko, profesjonalnie i w miłej atmosferze.

Termowizja – dlaczego warto ?

Badanie termowizyjne pozwala na kompleksową ocenę izolacyjności przegród budowlanych, strat na instalacjach grzewczych, chłodniczych oraz prawidłowości połączeń elektrycznych.

Badanie termowizyjne budynku wraz z raportem pozwala określenie miejsc nieprawidłowości, oraz podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakresu wymaganych prac modernizacyjnych wraz z wyznaczeniem prac priorytetowych które przyniosą największe oszczędności energetyczne a w konsekwencji i finansowe.

Badanie wykonujemy w trakcie sezonu grzewczego najlepiej, w godzinach porannych bądź przy pochmurnej pogodzie, przy temperaturach zewnętrznych w okolicy 0°C bądź niższych, oraz gdy różnica temperatur w ciągu ostatniej doby nie przekraczała 10°C.

Badania termowizyjne instalacji grzewczych i chłodniczych pozwalają na weryfikacje ciągłości i skuteczności izolacji termicznej, a także na wskazanie miejsc ewentualnych nieszczelności. Badanie pozwala na określenie tak jak w przypadku budynków zakresu prac, oraz wyznaczenie kolejności ich wykonania pod względem największych oszczędności.

Badanie wykonujemy na pracującej instalacji możliwie przy jak największej różnicy temperatury otoczenia instalacji względem temperatury czynnika roboczego.

Badania termowizyjne rozdzielni i instalacji elektrycznych pozwalają na identyfikacje uszkodzonych podzespołów lub luźnych połączeń na wczesnym etapie, a co za tym idzie na podjęcie działań zaradczych przed wystąpieniem kosztownej usterki bądź w najgorszym wypadku pożaru.

Badanie wykonujemy niezależnie od warunków otoczenia, w trakcie normalnego użytkowania instalacji pod jej obciążeniem.

Pomiary i analiza poboru mocy oraz jakości zasilania

Pomiary i analiza poboru mocy i jakości zasilania pozwala na zidentyfikowanie potencjału i możliwości wprowadzenia optymalizacji w zakresie energii elektrycznej, a także wielu wypadkach wykrywa istniejące nieprawidłowości w stanie istniejącym wpływające na pobór mocy i zużycie energii elektrycznej. Dokonujemy pomiarów całego obiektu, wytypowanych obwodów, a także pojedynczych maszyn i urządzeń.

Badanie wykonujemy niezależnie od warunków otoczenia, w trakcie normalnego użytkowania instalacji pod jej obciążeniem.