Optymalizacja Energetyczna

"Najtańszą energią jest energia niezużyta"

Trafiłeś na ekspertów – twoje przedsiębiorstwo jest w dobrych rękach.

Kompleksowość usług - czym się zajmujemy?

Zajmujemy się szeroko pojętą optymalizacją energetyczną od prostej termomodernizacji obiektu do usprawnień procesów technologicznych.

Obszary naszej działalności:

- Mieszkalnictwo
- Przedsiębiorstwa i przemysł
- Obiekty użyteczności publicznej
- Ciepłownictwo i energetyka

Kompleksowość naszych usług przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu lub procesu, a także wpływa na aspekty takie jak m.in. redukcja emisji zanieczyszczeń.

Wszystkie nasze działania mają na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz maksymalizacje wyników finansowych przedsiębiorstw.

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, planujemy działania zależnie od potrzeb klienta oraz rzetelnie wykonujemy założony plan.

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to zdolność do pokrycia zapotrzebowania energetycznego w budynku, przy jak najniższych kosztach eksploatacji.

Więcej...

Informacje prasowe

Ciepłownictwo czekają ogromne inwestycje

Sektor potrzebuje wsparcia nie tylko na modernizację, ale też na zakup surowców przed zimą

Rosnące ceny energii w Europie

Rosnące ceny surowców energetycznych i bezprecedensowo wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie ETS – to główne czynniki, które przekładają się na rekordowe wzrosty cen energii na europejskich rynkach.
Budgeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Saving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Retirement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Insurance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Home Selling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Home Buying

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.