Optymalizacja energetyczna

Optymalizacja energetyczna od a do z

Optymalizacja jest ciągłym procesem doskonalenia zmierzającym do wzrostu efektywności energetycznej oraz ekonomicznej. Podstawą każdej optymalizacji jest wnikliwa analiza stanu istniejącego polegająca na zagregowaniu i przetworzeniu danych archiwalnych a także pomiarach wartości rzeczywistych, która zakończona jest audytem odpowiadającym zakresem analizowanemu zagadnieniu.

Kolejnym krokiem do efektywnej optymalizacji jest wykonanie wielowariantowej koncepcji określającej możliwe do wykonania działania wraz z oceną ich skutków środowiskowych oraz ekonomicznych.

W rezultacie otrzymujemy solidne podstawy merytoryczne pozwalające na wykonanie właściwej optymalizacji obejmującej swym zakresem dwa zasadnicze obszary: formalno- prawny oraz techniczny.

W obszarze formalno-prawnym:

Analizowane są m.in. umowy zawarte z dostawcami mediów. Określa się możliwości wprowadzenia zmian, najczęściej w zakresie mocy zamówionych i grup taryfowych. Wskazuje się możliwości skorzystania z dotacji, dofinansowań, preferencyjnych pożyczek, systemu „białych certyfikatów”, finansowania w formule ESCO i in.

Zakres analiz określany jest każdorazowo w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

W obszarze technicznym:

Na podstawie uprzednio wykonanej wielowariantowej koncepcji, wykonywana jest dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgód, stanowiąca podstawę do wykonania robót.

Następnie w zależności od potrzeb możemy nadzorować wykonanie prac, bądź kompleksowo je wykonać.

Finalizacja - monitorowanie:

Po zakończeniu inwestycji zwracamy szczególną uwagę na wdrożenie systemu monitorowania energii w celu śledzenia efektów oraz analizy potencjału kolejnych działań, nie zapominajmy że optymalizacja jest procesem ciągłym.

Nasza oferta obejmuje w szczególności następujące zakresy obszary:

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami a pomożemy rozwiązać twoje problemy energetyczne - szybko, profesjonalnie i w miłej atmosferze.

Budynków i instalacji:

Procesów i urządzeń:

Źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych:

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami a szybko i w przyjemny sposób załatwimy twoje problemy energetyczne.