Ciepłownictwo i energetyka

Oferta dla ciepłownictwa i energetyki

To trudne czasy dla branży energetyczno-ciepłowniczej – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i regulacji prawnych, ale i pod kątem wizerunkowym. Skutki kryzysu energetycznego mogą odbijać się na przedsiębiorstwach jeszcze całymi latami – chyba że wdrożone zostaną efektywne rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Realne minimalizowanie kosztów jest możliwe wyłącznie dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne powinny skoncentrować się na optymalizacji swoich procesów, wdrażając bardziej energooszczędne technologie i rozwiązania..

Rekomendowane rozwiązania

Grupa technologii wykorzystująca rozwiązania umożliwiające odzysk ciepła odpadowego o ogromnym potencjale temperaturowym.

Automatyczne sterowanie i monitorowanie, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo, komfort.

Efektywne jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, oszczędność energii, zwiększona niezależność energetyczna.

Szczegółowa analiza zużycia energii w celu identyfikacji oszczędności, optymalizacja kosztów energii, zrównoważony rozwój.

Precyzyjne badanie parametrów i wydajności systemów grzewczych oraz elektrycznych, identyfikacja ewentualnych usterek.

Ochrona instalacji i sieci wodnych, w tym urządzeń peryferyjnych przed kamieniem
i korozją.

Oficjalne dokumenty potwierdzające zwiększenie efektywności energetycznej budynku możliwe do spieniężenia na giełdzie TGE.