Audyty energetyczne

kilka słów o audytach energetycznych

Audyt energetyczny to proces przeprowadzania szczegółowej oceny zużycia energii w budynku/zakładzie. Jest to ważne narzędzie, które pomaga identyfikować obszary, w których można zmniejszyć zużycie energii i koszty z nią związane.

Zalety audytów energetycznych:

 1. Oszczędności energii
  Audyt energetyczny pomaga zidentyfikować obszary, w których zużycie energii jest największe. Dzięki temu można wprowadzić zmiany, które zmniejszą zużycie energii i przyczynią się do oszczędności. W niektórych przypadkach można uzyskać nawet do 70% oszczędności na kosztach energii.

 2. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
  Dzięki audytowi energetycznemu można zdiagnozować obszary, w których dochodzi do niepotrzebnego wytwarzania ciepła i emisji gazów cieplarnianych.

 3. Poprawa komfortu wewnętrznego
  Audyt energetyczny pozwala zidentyfikować obszary, w których temperatura w pomieszczeniach jest nieodpowiednia lub występują problemy z wentylacją. Poprzez wprowadzenie zmian w tych obszarach można poprawić komfort wewnętrzny co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia wydajność pracowników.

 4. Zwiększenie wartości nieruchomości
  Efektywność energetyczna jest coraz ważniejszym czynnikiem, który wpływa na wartość nieruchomości.

 5. Spełnienie wymagań prawnych
  W Polsce pewne elementy audytu energetycznego są wymagane przez prawo. Dlatego przeprowadzenie audytu energetycznego może pomóc w spełnieniu wymagań prawnych i uniknięciu kar finansowych.

Podsumowując, audyt energetyczny to ważne narzędzie, które pozwala zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany, aby poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć koszty z nią związane. Przeprowadzenie audytu energetycznego może również przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy komfortu wewnętrznego, zwiększenia wartości nieruchomości oraz spełnienia wymagań prawnych.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami a pomożemy rozwiązać twoje problemy energetyczne - szybko, profesjonalnie i w miłej atmosferze.

typy oferowanych audytów energetycznych

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzania audytu energetycznego raz na 4 lata, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Jednakże  przeprowadzenie audytu energetycznego zalecane jest także mniejszym przedsiębiorstwom – optymalizacja energetyczna jest jedyną pewną metodą realnego obniżenia kosztów energii i ogrzewania w firmie.

Wykonywany przez nas audyt obejmuje swym zakresem następujące obszary:

Korzyści wynikające z profesjonalnie przeprowadzonego audytu:

Audyty energetyczne budynków

Wykonanie audytu energetycznego budynku stanowi podstawę ubiegania się o premię termomodernizacyjną, zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wykonany przez nas audyt obejmuje swym zakresem następujące obszary:

W celu osiągniecia najlepszego efektu ekonomicznego, zalecamy skorzystanie z kompleksowej usługi optymalizacji energetycznej, w której skład wchodzi m.in. audyt energetyczny budynku.

Audyty efektywności energetycznej