Zapytania ofertowe2

ELEKTROCIEPŁOWNIA SP. Z O.O. Zapytanie nr 1/WLB/2021/1

Zapytanie ofertowe 1/WLB/2021/1 na dostawę, montaż oraz uruchomienie dwóch kotłów wraz z układem automatyki - sterowania zgodnie z częścią techniczną oferty.

ZAPYTANIE

ELEKTROCIEPŁOWNIA SP. Z O.O. Zapytanie nr 2/WLB/2021/1

Zapytanie ofertowe 1-WLB-2021-1 na dostawę, montaż oraz uruchomienie zapytanie ofertowe na dostawę, montaż oraz uruchomienie trzech pomp wraz z układem automatyki i sterowania zgodnie z częścią techniczną oferty.

ZAPYTANIE
  1. Jakie pompy są obecnie zamontowane?
  2. Gdzie  zainstalowane są pompy?