Wielkoskalowe pompy ciepła

Wielkoskalowe pompy ciepła - energia ze ścieków

Technologie wykorzystania energii ze ścieków to rozwiązania ekonomiczne, wydajne, innowacyjne oraz ekologiczne. Ponad 40% krajowego zapotrzebowania na energię zużywa się na ogrzewanie i chłodzenie, w tym na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W przypadku ciepła ściekowego mamy do dyspozycji ogromny potencjał energetyczny, który można wykorzystać przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii wymienników i pomp ciepła.

Ciepło odpadowe z kanałów - ciepło i chłód dla budynków

Jeżeli budynki biurowe, mieszkalne, szpitale, centra handlowe bądź obiekty przemysłowe znajdują się w pobliżu kanałów ściekowych o przepływie ścieków co najmniej 10 litrów na sekundę, budynki te mogą być ogrzewane i chłodzone energią ze ścieków w szczególnie ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób. Stosowane są w tym celu innowacyjne systemy wymienników i wydajne pompy ciepła, które znacznie obniżają koszty energii i emisji CO 2.

Kanałowe wymienniki ciepła

W przypadku budowy nowego kanału

W przypadku budowy nowego kanału

Prezentacja ETS – RABMER

Nasza Oferta

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami a pomożemy rozwiązać twoje problemy energetyczne - szybko, profesjonalnie i w miłej atmosferze.