Choose the Perfect Plan

Realizacje

Aktualne realizacje

  • Szpital Megrez Tychy

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

  • Elektrociepłownia Wolbrom

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

  • AMI - Zakład przemysłowy

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abore et dolore magna

PRACE BUDOWALNO-TECHNOLOGICZNE:
___________________________________________________________________________

1. Realizacja inwestycji Bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksownia
Częstochowa „Nowa” 30 MWe
2. Inżynier ds. rozruchów – uruchomienie oraz optymalizacja Ciepłowni na biomasę 25 MWt z
odzyskiem ciepła ze spalin w MPEC Olsztyn
3. Uruchomienie oraz optymalizacja, przekazanie do eksploatacji Bloku energetycznego opalanego
gazem koksowniczym w Koksownia Częstochowa „Nowa” 30 MWe
4. Główny specjalista ds. eksploatacji i remontów na Bloku Energetycznym w Koksownia
Częstochowa „Nowa” 30MWe
5. Udział w tworzeniu koncepcji, projektowaniu, nadzór nad budową, rozruch i synchronizacja oraz
eksploatacja Koksownia Częstochowa „Nowa” 30 MWe
6. Uruchomienie oraz optymalizacja kotła wodnego na biomasę 25 MWt + 5 MW odzysk ciepła ze
spalin MPEC Olsztyn
7. Nadzór nad budową i rozruch baterii koksowniczej nr 4 w Koksownia Częstochowa „Nowa”
8. dział w tworzeniu koncepcji projektowaniu nadzór nad budową rozruch optymalizacja instalacji
Węglopochodnych w Koksownia Częstochowa „Nowa”
9. Przeprojektowanie instalacji oleju diatermalnego wraz z rozruchem i optymalizacją w Koksownia
Częstochowa „Nowa”
10. Nadzór nad budową jako Inżynier Kontraktu a w późniejszym etapie Koordynator branży
technologicznej, elektrycznej i AKPiA, rozruch oraz optymalizacja uciepłownienia turbin 13K200 w
Elektrowni Ostrołęka pod nazwą „ Uciepłownienie turbin 13K200 wraz z zabudową akumulatora
ciepła”
11. Modernizacja systemu sterowania bloków K1 i K2 wraz z uruchomieniem Elektrownia Opole
12. Zabudowa i rozruch stacji SRS EC Karolin Poznań
13. Uruchomienie instalacji kondycjonowania wody zasilającej, udział w rozruchu Bloku 460 MWe
Konin
14. Modernizacja systemu sterownia bloku energetycznego Elektrownia Dolna Odra
15. Modernizacja i remonty uruchomienia i optymalizacje kotłów OP650 K1, K2,K3, K4, K6, K7, K8
Huta im. Tadeusza Sendzimira później ArcelorMittal
16. Modernizacje, remonty, uruchomienia oraz optymalizacja TG 3,4,5 ArcelorMittal 25MWe
17. Modernizacja systemu sterowania Wielkiego Pieca WP5 Huta im. Tadeusza Sendzimira
18. Uruchomienie oraz optymalizacja przepompowni Zakrzówek w Krakowie
19. Budowa przepompowni w komorze 411C2 zlokalizowanej w rejonie ul. Telewizyjnej Katowice
obejmujące modernizację istniejącej komory 411C2 wraz z terenem przyległym” – Inwestor i
zamawiający Tauron Ciepło, realizacja 2014-2015, funkcja: kierownik projektu, wartość robót:
15.707.685,27 zł/netto (realizowane w ramach umowy o pracę)
20. „Modernizacja i regulacja systemu hydrauliki na zintegrowanym systemie sieciowym w formule
zaprojektuj i wykonaj” – Inwestor i zamawiający Tauron Ciepło, realizacja 2015-2016, funkcja:
kierownik projektu, wartość robót 6.474.500,00 zł/netto (realizowane w ramach umowy o prace); w
zakresie obowiązków dodatkowo wykonany został projekt wykonawczy części budowlanej.
21. „Kompleksowa realizacja robót budowlanych (w tym robót izolacyjnych), prac projektowych w
zakresie izolacji oraz montaży rusztowań w ramach budowy instalacji odsiarczania i odazotowania
spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.” – Inwestor EC Będzin, Zamawiający ACE Instal Sp. z
o.o., realizacja 2015 – 2018, funkcja: kierownik projektu, wartość robót: 17.643.979,30 zł/netto,
(realizowane w ramach umowy o prace do 01.08.2017, następnie w ramach GFF Warsztat)
22. „Wykonanie nowych fundamentów oraz obróbek obiektów istniejących w systemie „Pod Klucz” dla
Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok” – Inwestor
Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Zamawiający Rafako S.A., realizacja 2016, funkcja: kierownik
projektu, wartość robót: 1.680.000,00 zł/netto, (realizowane w ramach umowy o pracę)
23. „1. Dostawa systemu obudowy i pokryć dachowych, konstrukcji stalowych, obiektów Nawęglania:
budynku przesypowego nr 2, tunelu i mostu nawęglania.
2. Dostawa i montaż systemu obudowy i pokrycia dachu mostu skośnego Nawęglania. Dla potrzeb
nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w TAURON
Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
oraz „Montaż systemu obudowy i pokryć dachowych, konstrukcji stalowych obiektów: budynku
przesypowego nr 2, tunelu i mostu nawęglania oraz dostawa i montaż stolarki dla w/w obiektów i
mostu skośnego dla potrzeb nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy
910 MW w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o. o. w Jaworznie” – Inwestor Nowe Jaworzno
Grupa TAURON Sp. z o.o. Zamawiający Tauron Serwis Sp. z o.o., realizacja 2017-2020, funkcja
kierownik projektu, wartość robót 4.693.420,00 zł/netto oraz 1.398.000,00 zł/netto, (realizowane w
ramach umowy o pracę do 01.08.2017, następnie w ramach GFF Warsztat), dodatkowo
zrealizowano projekt warsztatowy lekkiej obudowy w ramach odrębnego zlecenia o wartości
30.000,00 zł/netto
24. „Wykonanie izolacji rurociągów przekładki magistrali ciepłowniczej w ramach projektu budowy
nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – budowa
bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa
TAURON Sp. z o.o.” – Inwestor Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. Zamawiający OMIS
S.A., realizacja 2018-2019, funkcja kierownik projektu, wartość robót 430.000,00 zł/netto,
(realizowane w ramach GFF Warsztat).
25. W ramach działalności wykonywane były również wyceny, oferty i analizy dotyczące uczestnictwa
w przetargach dla kontrahentów

Opracowywanie koncepcji, projektowanie, modernizacja i automatyzacja z
elementami optymalizacji elektrociepłowni, ciepłowni oraz układów
pompowych wraz z układami termo-hydraulicznymi następujących obiektów:
___________________________________________________________________________

1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu,
2. ECO S.A. w Opolu, ZEC w Strzelcach Opolskich,
3. ECO S.A. w Opolu, ZEC w Kluczborku,
4. ECO S.A. w Opolu, ZEC w Opolu,
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jaśle,
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krasnymstawie,
7. Energetyka Cieplna m. Skarżysko Kamienna, Ciepłownia w Grójcu,
8. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowy Sączu,
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku,
10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu,
11. Energetyka Cieplna SP. z o.o. w Kamiennej Górze,
12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu,
13. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Ciepłownia w Międzylesiu,
14. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu,
15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu,
16. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu,
17. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie,
18. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Targu,
19. Tauron Ciepło S.A., ZEC Zawiercie,
20. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie,
21. Ciepłownia SWSNiPC w Branicach,
22. Ciepłownia Łęczyńskiej Energetyki w Bogdance,
23. Miejska Energetyka Ciepła w Pile,
24. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Antoniów k/Ozimka
25. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gnieźnie

Opracowywanie koncepcji, projektowanie, modernizacja i automatyzacja z
elementami optymalizacji:
___________________________________________________________________________

1. Hala usługowo-handlowa-produkcyjna wraz z częścią biurową – 2014 dla AST
2. Hala usługowo-handlowa-produkcyjna wraz z częścią biurową – 2014 dla SIGMA
3. PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW
POZAGATUNKOWYCH – 2012 dla FUNDACJI GISHE
4. BUDYNEK BIUROWO – USŁUGOWY – 2014 DONIMIRSKI PAŁAC PUGETÓW BUSINESS
CENTER
5. BUDYNEK BIUROWY Z GARAŻAMI – 2012
6. PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU MYJNI SAMOCHODOWEJ SAMOOBSŁUGOWEJ
BEZDOTYKOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ – 2013 AMIGO
7. Rozbudowa warsztatu samochodowego – 2011 ZUH „LT”
8. Budynek administracyjno-socjalny z halą warsztatową – 2012 AERZEN POLSKA
9. Budynek biurowy Tychy Brzoskwiniowa – „NOVA”
10. Urząd Marszałkowski Katowice Dąbrowskiego 23
11. Samodzielna cześć biurowo – socjalna hali - PONAR SILESIA
12. Idea 98 Sp. .z o.o. w Pyskowicach,

Lista referencyjna wybranych, opracowanych świadectw charakterystyki
energetycznej:
___________________________________________________________________________

1. Osiedle Książęce Katowice
2. Hotel Maximus Bytom
3. Osiedle Miłe Zacisze Katowice
4. Budynki w zabudowę szeregowej i wielorodzinne Paniówki ( deweloper Fenix )
5. Lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym Tychy Skalna – (deweloper Fenix )
6. Budynki jednorodzinne

Lista referencyjna – opracowane i zaprojektowane charakterystyki
energetyczne wraz z wymaganą analizą ekologiczną i ekonomiczną oraz analizą
wykropleń w przegrodach:
___________________________________________________________________________

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny DOM POD TULIPANOWCEM – 2013 INWESTOR
INDYWIDUALNY
2. Budynek mieszkalny jednorodzinny typowy "AZALIA" – 2012 INWESTOR INDYWIDUALNY
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny projekt indywidualny – 2014 INWESTOR INDYWIDUALNY
4. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 2012 INWESTOR INDYWIDUALNY
5. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługą – 2013 INWESTOR INDYWIDUALNY
6. Budynek mieszkalny jednorodzinny – 2013 dla T.M. DOM
7. Budynek mieszkalny jednorodzinny ( nr.1 ) dla T.M DOM
8. Budynek mieszkalny jednorodzinny ( nr.2 ) dla T.M. DOM
9. Budynek mieszkalny jednorodzinny -2013 dla T.M. DOM
10. Budynek mieszkalny jednorodzinny – 2013 INWESTOR INDYWIDUALNY
11. Budynek mieszkalny wielorodzinny – 2014 dla BONUM INVEST
12. Nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny
jednorodzinny z garażem i kotłownią – 2013 INWESTOR INDYWIDUALNY
13. Budynek wielorodzinny z usługą w parterze – 2014 INWESTOR INDYWIDUALNY
14. Budynek jednorodzinny dwulokalowy – 2014 - SEBUD
15. Budynek mieszkalny reprezentatywny segment skrajny – 2012 – AKORD
16. Budynek mieszkalny reprezentatywny segment środkowy – 2012 - AKORD
17. Projekt sześciu budynków mieszkalnych w Tychach przy ulicy Nowej – 2013 AKORD
18. BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE BUD.1 I BUD.2 – 2012 – AKORD
19. Budynek mieszkalny jednorodzinny – 2014 INWESTOR INDYWIDUALNY
20. Budynek klubu squashowego „SQUASH FIT” – 2012 PANDA
21. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAŻEM – 2012 INWESTOR INDYWIDUALNY
22. Budynek mieszkalny jednorodzinny – 2012 INWESTOR INDYWIDUALNY

Audyt Energetyczny - Wielooperacyjny projekt modernizacji energetycznej
Uniwersyteckiego Szpitalu Kliniczny w Opolu w Opolu w celu zwiększenia
efektywności energetycznej:
___________________________________________________________________________

1. Blok A Budynek szpitalny
2. Blok B Budynek szpitalny
3. Blok C Budynek szpitalny
4. Blok D+F Budynek szpitalny
5. Blok E Budynek szpitalny
6. Blok H+G Budynek szpitalny
7. Blok K+J Budynek szpitalny
8. Blok KU Budynek kuchnia
9. Blok ST Budynek stołówka
10. B12 Budynek patomorfologii
11. B13 Budynek medycyny sądowej
12. B11 Budynek mikrobiologii
13. B10 Budynek techniczny
14. S1 Budynek techniczny - trafo
15. S2 Budynek techniczny - trafo
16. B18.M1 Budynek magazyn
17. B17.M2 Budynek magazyn
18. B16 Budynek hydrofornia
19. B19 Budynek centrum
20. Blok H32 Budynek administracyjno - mieszkalny

Audyt Energetyczny - Aktualizacja opracowania sporządzona dla
Specjalistycznego Szpitala im. ks. biskupa J.Nathana w Branicach:
___________________________________________________________________________

1. Budynek C
2. Budynek D
3. Pawilon A
4. Pawilon B
5. Pawilon C
6. Pawilon D