Choose the Perfect Plan

Przedsiębiorstwa energetyczne

Firma ETS ENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O. wykonuje kompleksowe modernizacje dla przedsiębiorstw
energetycznych z uwzględnieniem:

  • automatyki produkcji źródeł ciepłowniczych (m.in. kotłów OR i WR),
  • zarządzania sieciami i współpracą sieci z kotłami, 
  • optymalizacji procesu spalania węgla, biomasy i paliw odzyskanych z odpadów niebezpiecznych,
  • technologii zgazowania, kogeneracji oraz inne technologie w tym OZE,
  • optymalizacji procesu sprzedaży energii (taryfy, odczyty, umowy),

W celu realizowania kompleksowych usług ETS ENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O. współpracuje z doświadczonymi dostawcami nowoczesnych technologii. Potencjałem firmy są doświadczeni pracownicy, którzy posiadają specjalistyczne doświadczenie i kwalifikacje do  wykonywania powierzonych zadań.