blog

Skorzystaj z naszej palety usług i oszczędź nawet do 70% na energii cieplnej swojego budynku

Przystąp do programu opracowanego przez FEWE oraz Unię Europejską, którego operatorem jest Europejski Bank Inwestycyjny a oficjalnym wykonawcą ETS Energy technology Systems.
Ukazane przez program rodzaje działań sięgają nawet 50%.
Proponujemy  90% dofinansowanie, ponadto poza programem  oferujemy przeprowadzenie Optymalizacji nr 1 , której  oszczędności plasują się w granicach od 10% do 20% całkowitych kosztów za energie cieplną doprowadzaną do budynku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres 
e-mail – biuro@ets.org.pl

Program ukazuje jakie rozwiązania termomodernizacyjne oraz technologiczne wprowadzić na docelowym budynku aby uzyskać jak największy procent oszczędności, przy jak najmniejszym wkładzie inwestycyjnym.

PROGRAM ZAWIERA:

 1. PEŁNĄ INWENTARYZACJE BUDYNKU
2. AUDYT ENERGETYCZNY
3. KOMPLEKSOWĄ DOKUMENTACJĘ
4. RODZAJE I ZAKRESY DZIAŁAŃ
5. CZAS ZWROTU INWESTYCJI – SPBT
6. OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNĄ W ZŁ
7. OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNĄ PROCENTOWĄ
8. PROJEKTY NA WYBRANE RODZAJE DZIAŁAŃ

Przystąp do programu opracowanego przez FEWE oraz Unię Europejską, którego operatorem jest Europejski Bank Inwestycyjny a oficjalnym wykonawcą ETS Energy technology Systems.
Ukazane przez program rodzaje działań sięgają nawet 50%.
Proponujemy  90% dofinansowanie, ponadto poza programem  oferujemy przeprowadzenie Optymalizacji nr 1 , której  oszczędności plasują się w granicach od 10% do 20% całkowitych kosztów za energie cieplną doprowadzaną do budynku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres 
e-mail – biuro@ets.org.pl

Program ukazuje jakie rozwiązania termomodernizacyjne oraz technologiczne wprowadzić na docelowym budynku aby uzyskać jak największy procent oszczędności, przy jak najmniejszym wkładzie inwestycyjnym.

PROGRAM ZAWIERA:

 1. PEŁNĄ INWENTARYZACJE BUDYNKU
2. AUDYT ENERGETYCZNY
3. KOMPLEKSOWĄ DOKUMENTACJĘ
4. RODZAJE I ZAKRESY DZIAŁAŃ
5. CZAS ZWROTU INWESTYCJI – SPBT
6. OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNĄ W ZŁ
7. OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNĄ PROCENTOWĄ
8. PROJEKTY NA WYBRANE RODZAJE DZIAŁAŃ

Przystąp do programu opracowanego przez FEWE oraz Unię Europejską, którego operatorem jest Europejski Bank Inwestycyjny a oficjalnym wykonawcą ETS Energy technology Systems.
Program ukazuje jakie rozwiązania termomodernizacyjne oraz technologiczne wprowadzić na docelowym budynku aby uzyskać jak największy procent oszczędności, przy jak najmniejszym wkładzie inwestycyjnym.Ukazane rodzaje działań sięgają nawet 50%.
Proponujemy  90% dofinansowanie, ponadto poza programem  oferujemy przeprowadzenie Optymalizacji nr 1 , której  oszczędności plasują się w granicach od 10% do 20% całkowitych kosztów za energie cieplną doprowadzaną do budynku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres 
e-mail – biuro@ets.org.pl

ELEKTROCIEPŁOWNIA SP. Z O.O.

Zapytanie ofertowe 1-WLB-2021-1 na dostawę, montaż oraz uruchomienie dwóch kotłów wraz z układem automatyki - sterowania zgodnie z częścią techniczną oferty.

ZAPYTANIE